मुंबई येथील नवल डॉकयार्ड मध्ये 548 जागा

मुंबई येथील नवल डॉकयार्ड मध्ये "ट्रेड्समैन मेट"   पदाच्या 548 जागा
 • ट्रेड्समैन मेट- 548 जागा  
शैक्षणिक पात्रता : 10 वी उत्तीर्ण 

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 14 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification)  - पाहा


State Bank Of India मध्ये 2986 जागांसाठी भरती

भारतीय स्टेट बँक (State Bank Of India) ग्रुपमध्ये 2986 जागांसाठी भरती
 • प्रोबेशनरी ऑफीसर -2986 जागा
शैक्षणिक पात्रता : पदवीधर पदवी किंवा समकक्ष

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 18 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification)  - पाहा  


ठाणे पोलीस आयुक्तालयात लिपिक पदांची भरती


ठाणे पोलीस आयुक्तालयात लिपिक पदांची भरती
 • कनिष्ठ श्रेणी लिपिक- 34 जागा 

शैक्षणिक पात्रता :  10 वी  पास  व टायपिंग प्रमाणपत्र

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 20 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification) - पाहा


चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत विविध पदांची भरती

चंद्रपूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण 183 जागा
 • कनिष्ठ अभियंता- 20 जागा 
 • विस्तार अधिकारी (कृषि )- 1 जागा
 • पर्यवेक्षिका - 27 जागा
 • औषध निर्माण अधिकारी - 6 जागा
 • आरोग्य सेवक(पुरुष )- 23 जागा
 • आरोग्य सेवक (महिला)- 37 जागा
 • कनिष्ठ आरेखक- 10 जागा
 • कंत्राटी ग्रामसेवक- 18 जागा
 • आरोग्य पर्यवेक्षक - 5 जागा
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक- 23 जागा
 • पशुधन पर्यवेक्षक- 9 जागा
 • विस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी )- 3
 • लघुलेखक (निम्न श्रेणी )- 1
शैक्षणिक पात्रता :  कृपया Notification पाहा

Online अर्ज करण्याची  शेवटची तारीख - 19 सप्टेंबर 2014


जाहिरात (Notification) -पाहा


एकात्मिक बाल विकास सेवा ( ICDS Mission) अंतर्गत 1011 जागांची भरती

एकात्मिक बाल विकास सेवा ( ICDS Mission)  अंतर्गत अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका पदभरती 
वाशीम जिल्हा  

 • अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका- 1011 जागा 
शैक्षणिक पात्रता :  10 वी उत्तीर्ण  किंवा समकक्ष 

अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख - 2 सप्टेंबर 2014

जाहिरात (Notification) & Application Form - पाहा


बुलढाणा जिल्हा परिषदेत विविध पदांच्या 242 जागा

बुलढाणा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण 242 जागा 
 • वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)- 2 जागा 
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)- 1 जागा 
 • औषध निर्माण अधिकारी- 3 जागा 
 • आरोग्य सेवक (महिला)- 63 जागा 
 • आरोग्य सेवक (पुरुष)- 56 जागा 
 • कंत्राटी ग्रामसेवक- 12 जागा 
 • पर्यवेक्षिका - 21  जागा 
 • कनिष्ठ अभियंता- 6 जागा 
 • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य )- 9 जागा 
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक- 4 जागा 
 • विस्तार अधिकारी (कृषी )- 2 जागा 
 • उच्च श्रेणी लघुलेखक - 1 जागा 
 • निम्न श्रेणी लघुलेखक -1 जागा 
 • लघु टंकलेखक -1 जागा 
 • वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक )- 2 जागा 
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक )- 7 जागा 
 • परिचर - 10 जागा 
 • शिक्षण विस्तार अधिकारी- 4 जागा 
 • पशुधन पर्यवेक्षक -2 जागा 
 • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य ) (बांधकाम विभाग )- 5 जागा 
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम विभाग )- 30 जागा 
शैक्षणिक पात्रता :  कृपया Notification पाहा

Online अर्ज करण्याची  शेवटची तारीख - 11 सप्टेंबर 2014


जाहिरात (Notification) -पाहा


महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी कार्यालयात लिपिक पदांची भरती

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी, नाशिक कार्यालयात लिपिक पदांची भरती   
 • कनिष्ठ लिपिक- 18 जागा 
 • निम्नश्रेणी लघुलेखक-4 जागा 
शैक्षणिक पात्रता : कृपया Notification पाहा 

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 10 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification) - पाहाठाणे वन विभागात विविध पदांची भरती

ठाणे वन विभागात विविध पदांची भरती
 • लिपिक -7 जागा 
 • वाहनचालक -5 जागा
 • शिपाई- 7 जागा
 • रखवालदार- 6 जागा
 • माळी- 3 जागा
 • चेनमन -1 जागा
 • खलाशी- 1 जागा
शैक्षणिक पात्रता : कृपया Notification पाहा 

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 10 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification) - पाहासार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर परिमंडळात विविध पदांची भरती

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर परिमंडळात विविध पदांच्या 139 जागा
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक- 96 जागा 
 • लघुलेखक (उच्च श्रेणी )- 2 जागा 
 • कनिष्ठ लिपिक - 4 जागा 
 • शिपाई - 31 जागा 
 • चौकीदार- 6 जागा 
शैक्षणिक पात्रता :  कृपया Notification पाहा 

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 6 सप्टेंबर 2014

जाहिरात (Notification) - पाहा

 

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत विविध पदांची भरती


सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण 135 जागा
 • कृषि अधिकारी- 1 जागा 
 • विस्तार अधिकारी (कृषि )- 1 जागा 
 • कनिष्ठ लेखाधिकारी- 1 जागा 
 • वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)- 4 जागा 
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)- 1 जागा 
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत )- 2 जागा 
 • कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी )- 4 जागा 
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक- 9 जागा 
 • विस्तार अधिकारी- 1 जागा 
 • कंत्राटी ग्रामसेवक- 28 जागा 
 • लघुलेखक (उच्च श्रेणी)- 1 जागा 
 • विस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी )- 2 जागा 
 • लघुटंकलेखक- 1 जागा 
 • वरिष्ठ सहाय्यक (लि )- 4 जागा 
 • आरोग्य पर्यवेक्षक- 2 जागा 
 • औषध निर्माता- 7 जागा 
 • आरोग्य सेवक (महिला)- 29 जागा 
 • परिचर -32 जागा 
 • स्त्री परिचर- 5 जागा
शैक्षणिक पात्रता :  कृपया Notification पाहा

Online अर्ज करण्याची  शेवटची तारीख - 2 सप्टेंबर 2014


जाहिरात (Notification) -पाहा