MAHAGENCO महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीत 308 जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी MAHAGENCO औष्णिक विद्युत केंद्र तंत्रज्ञ-३ संवर्गातील 308 पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत 
 • तंत्रज्ञ- 308 जागा 
शैक्षणिक पात्रता :  संबंधित शिस्त मध्ये आयटीआय प्रमाणपत्र

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 10 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification) - पाहासार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद परिमंडळात विविध पदांची भरती

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद परिमंडळात विविध पदांच्या 132 जागा
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक- 28 जागा
 • प्रमुख प्रयोगशाळा सहाय्यक- 1 जागा
 • वरिष्ठ लिपिक- 41 जागा
 • कनिष्ठ लिपिक- 55 जागा
 • संगणक ऑपरेटर- 2 जागा
 • सहाय्यक भांडारपाल- 5 जागा
शैक्षणिक पात्रता :  कृपया Notification पाहा

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 3 सप्टेंबर 2014

जाहिरात (Notification) - पाहामहाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळात विविध पदांची भरती

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित-प्रादेशिक कार्यालयामध्ये पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.  
एकूण 161 जागा .
 • प्रादेशिक व्यवस्थापक/वरिष्ठ व्यवस्थापक- 4 जागा 
 • उपप्रादेशिक व्यवस्थापक/व्यवस्थापक- 23 जागा 
 • व्यवस्थापक (लेखा)- 2 जागा 
 • उपव्यवस्थापक- 28 जागा 
 • विपणन निरीक्षक- 57 जागा 
 • लेखापाल- 20 जागा 
 • सहाय्यक व्यवस्थापक- 5 जागा 
 • लघुटंकलेखक-1  जागा 
 • वरिष्ठ सहाय्यक- 15 जागा 
 • वीजतंत्री- 4 जागा 
 • स्वागतिका- 1 जागा 
 • वाहन पर्यवेक्षक- 1 जागा 
शैक्षणिक पात्रता :  कृपया Notification पाहा

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 9 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification) - पाहाकेंद्रीय दारुगोळा डेपोत विविध पदांची भरती

केंद्रीय दारुगोळा डेपोत विविध पदांची भरती 
 • कनिष्ठ विभाग लिपिक- 2 जागा 
 • फायरमैन- 4 जागा 
 • कुक- 1 जागा 
 • मेसेंजर- 1 जागा 
 • सफाईवाला - 2 जागा 
 • कामगार- 37 जागा 
शैक्षणिक पात्रता : 
 • कनिष्ठ विभाग लिपिक-  12 वी उत्तीर्ण  व संगणक  मध्ये मूलभूत ज्ञान / टायपिंग
 • फायरमैन,कुक,मेसेंजर,सफाईवाला ,कामगार  - 10 वी उत्तीर्ण
पत्ता :
केंद्रीय दारुगोळा डेपो,
पुलगाव ,  जिल्हा - वर्धा 

अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख - 6 सप्टेंबर 2014

जाहिरात (Notification) & Application Form - पाहा


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक परिमंडळात विविध पदांची भरती


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक परिमंडळात विविध पदांच्या 180 जागा 
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक- 100 जागा
 • मुख्य प्रयोगशाळा सहाय्यक- 2 जागा
 • कनिष्ठ लिपिक- 47 जागा
 • सहाय्यक भांडारपाल- 4 जागा
 • अनुरेखक- 1 जागा
 • शिपाई- 15 जागा
 • चौकीदार- 11 जागा
शैक्षणिक पात्रता :  कृपया Notification पाहा

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 4 सप्टेंबर 2014

जाहिरात (Notification) - पाहावेस्टर्न नवल कमांड, मुंबई येथे विविध पदांच्या 550 जागांसाठी भरती

वेस्टर्न नवल कमांड, मुंबई येथे विविध पदांच्या 550 जागा  
 • लघुलेखक- 12 जागा
 • कनिष्ठ विभाग लिपिक- 177 जागा
 • नागरी मोटार चालक- 11 जागा
 • शिपाई - 16 जागा
 • कुशल दुकानदार (Tradesman Skilled)- 54 जागा
 • सहाय्यक दुकानदार (हॅमर मॅन)- 1 जागा
 • कुशल दुकानदार (कारवार फक्त)- 278 जागा
 • पैकर- 1 जागा
शैक्षणिक पात्रता :  
 • लघुलेखक, कनिष्ठ विभाग लिपिक- 12 वी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष
 • नागरी मोटार चालक- 10 वी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष व वैध ड्रायव्हिंग परवाना धारक
 • शिपाई, सहाय्यक दुकानदार ,पैकर- 10 वी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष
 • कुशल दुकानदार- 10 वी उत्तीर्ण व आयटीआय

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 16 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification) - पाहाLIC मध्ये असोसिएट पदांच्या जागा

LIC वेस्टर्न झोन विभागात 'असोसिएट'  पदांच्या जागा
 • असोसिएट (गोवा)- 2 जागा
 • असोसिएट ( गुजरात )-25 जागा
 •  असोसिएट (महाराष्ट्र )-73 जागा
शैक्षणिक पात्रता : निवृत्त उच्च श्रेणी सहाय्यक / सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी / सहाय्यक विभागीय अधिकारी / विभागीय अधिकारी / वरिष्ठ विभागीय अधिकारी

अर्ज पोहचण्याची  शेवटची तारीख - 30 ऑगस्ट 2014

जाहिरात (Notification)  - पाहा

Application Form - पाहा


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे परिमंडळात विविध पदांच्या 248 जागा

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या 248 जागा
 • वरिष्ठ लिपिक- 43 जागा
 • कनिष्ठ लिपिक- 38 जागा
 • वाहन चालक-26 जागा
 • शिपाई- 48 जागा
 • मजदूर- 90 जागा
 • चौकीदार- 5 जागा
 • पंप परिचर- 3 जागा
 • भांडारपाल- 4 जागा

शैक्षणिक पात्रता :  कृपया Notification पाहा


Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 28 ऑगस्ट 2014

जाहिरात (Notification) - पाहा

महाराष्ट्र वन विभागात विविध पदांच्या 545 जागांसाठी भरती

महाराष्ट्र वन विभागात विविध पदांच्या 545 जागांसाठी भरती
 • वनरक्षक
 • अमरावती- 58 जागा 
 • गडचिरोली- 58 जागा 
 • चंद्रपूर - 35 जागा 
 • नाशिक- 97 जागा 
 • पुणे -54 जागा 
 • ठाणे- 133 जागा 
 • कोल्हापूर- 58 जागा
 • लेखापाल (गडचिरोली )- 2 जागा 
 • आरेखक (गडचिरोली )- 1 जागा 
 • शिपाई (गडचिरोली )- 3 जागा 
 • वाहन स्वछक(गडचिरोली )- 18 जागा 
 • लघुलेखक (नाशिक)- 1 जागा 
 • लिपिक (नाशिक)- 13 जागा 
 • लेखापाल (पुणे)- 9 जागा 
 • वनसर्व्हेक्षक (पुणे )- 5 जागा 

शैक्षणिक पात्रता : कृपया Notification पाहा 

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 10 सप्टेंबर  2014

जाहिरात (Notification) - पाहासार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिमंडळात कनिष्ठ अभियंता पदांची भरती

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई परिमंडळात कनिष्ठ अभियंता पदांच्या जागा

 • कनिष्ठ अभियंता(विद्युत)  - 65 जागा  
शैक्षणिक पात्रता : विद्युत अभियांत्रिकी पदविका( Diploma in Electrical Engineering)

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 28 ऑगस्ट 2014

जाहिरात (Notification) - पाहा